• images/Biblioteka/banners/Untitled-1.png
  • images/Biblioteka/banners/Untitled-2.png
  • images/Biblioteka/banners/Untitled-3.png

Следете не на Facebook  

   

Кој е онлајн  

Има 33 гости присутни.

   

Регионална Конференција 2013

Детали


Не можете да го видите документот? Кликнете тука !!!

Партнери

Детали

EIFL е меѓународна невладина организација основана 1999 година со седиште во Европа  која започна со залагање за пристап до комерцијални е-списанија за академски и  истражувачки библиотеки во Централна и Источна Европа. Денес ЕИФЛ.нет соработува  со библиотеки од цел свет, со глобална мрежа на партнери. Во моментов работи со  националните конзорциуми на библиотеки во повеќе од 45 земји во развој од  Европа, Африка и Азија. Мрежата постојано расте, во 2009 се приклучи Танзанија, во 2010 Тајланд.

Пристапот до знаење е од суштинско значење за образованието и  науката и го подобрува животите на луѓето создавајќи човечки капитал од кој  зависи развојот на општеството преку пружање на квалитетни ресурси на информации  и услуги.Затоа ЕИФЛ.нет се залага за пристап до висококвалитетни информации за  луѓето од земјите во развој кое го овозможува преку библиотеките, кои  придонесуваат за одржлив економски и социјален развој.

 

 

 

 

Проект ПЛИП

Детали

         Проектот „Креативни умови создаваат можности за работа е амбициозен проект кој  има за цел да ги поддржи невработените лица од општините Радовиш и Конче во подобрување на нивните вештини со цел подобро да ги препознаат можностите за работа. Овој проект библиотеката го спроведе во партнерство со женската невладина организација „Женска акција“ и Граѓански креативен центар „Креа„   доа да поттикнат проактивен пристап на невработените лица во потрага и создавање на можности за работа преку следните активности:

  • Курс за основни компјутерски вештини
  • Две интерактивни обуки (како да аплицираат за работно место)
  • Креирање на веб-страница за невработени во рамките на постоечкипт веб-сајт на  библиотека.
Проектот директно ќе опфати најмалку 60 невработени лица од општината, на возраст од 20 - 40 години.
 
1198503_orig
3233117_orig
3624174_orig
399789_orig
4183329_orig
4676557_orig
5329365_orig
6159945_orig
6453249_orig
6592108_orig
6958027_orig
7262624_orig
8805573_orig
9093489_orig
9510157_orig
9839726_orig
01/16 
start stop bwd fwd

Опис на проектот

            Според статистичките податоци, околу 20% од населението во Радовиш и Конче се невработени. 38,8% од сите невработени се од женски пол, додека 49,7% од нив се луѓе на возраст од 20 -40 години. Овој долгорочен проблем во општината е резултат на бавен и недоволен економски развој, недостатокот на квалификувана работна сила и недостаток на претприемачки проактивен пристап на младите луѓе. На поширок план, проблемот е исто така, предизвикан од економијата на земјата во целина (невработеноста стапка во Македонија е 35%). Затоа, создавање на нови можности за работа е главен приоритет на Стратешкиот план за ЛЕР 2007-2011, од двете општини Радовиш и Конче. Библиотеката како сервис на граѓаните, е на располагање на граѓаните со различно образование, возраст, пол и етничка припадност и е во состојба да помогне околу овој проблем на локална
та заедница. Исто така, официјалниот образовен систем во земјата се уште не дава на младите луѓе знаење како да бидат иновативни и да го покажат сопствениот потенцијал на најдобар начин, кога аплицираат за работна позиција во компаниите. 

           Преку проектот беше набавена ИТ опрема (13 лап топ  компјутери, мултифункциски принтер) и беше поставена WI-FI мрежа преку која се подобрија интернет услугите во библиотеката. Покрај опремата од Фондацијата на Мелинда и Бил Гејтс библиотеката доби и софтвер во вредност од 42.000 УСА. 
Со проектот беше планирано да се обучат 60 невработени лица, но поради големиот интерес  со проектот се обучија 82 лица, од кои 61 жена и 21 маж. Од нив 39 (47,56%) од 82 учесници во обуката најдоа постојано или привремено вработување.

           За потребите на невработените лица беше изготвена веб страна за олеснет пристап до информациите.  Благодарение на проектот бројот на псоетители во библиотеката се зголеми за 40%. . 
Вво Јуни 2011, во Прага од страна на ЕРСТЕ фондацијата ја доби престижната награда за социјална интеграција 2011 во вредност од 16 000 ЕВРА.
   
© Библиотека „Браќа Миладиновци“ - Радовиш, 2013